De zelfevaluatie: brons, zilver en goud

Stichting Cirkeltoezicht biedt op een laagdrempelige wijze ondersteuningbij de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht (RvT) of het bestuur. Tijdens de zelfevaluatie kijkt het bestuur of RvT in de spiegel:

  • Hoe functioneert het bestuur of de RvT?
  • Hoe wordt met elkaar samengewerkt?
  • Welke rol spelen de stakeholders?
  • Hoe is de samenstelling van onze RvT en/of bestuur?

In gesprek tijdens de zelfevaluatie

Cirkeltoezicht biedt 3 varianten voor de zelfevaluatie van het bestuur of RvT:

Brons

(op afstand)

De individuele leden van bestuur of RvT ontvangen een vragenlijst. Wij verzamelen de antwoorden op de vragen. De antwoorden leveren input voor de stellingen die Cirkeltoezicht aanlevert. Hiermee voert bestuur of RvT zelf de evaluatie uit.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

Zilver

(meest gekozen)

Variant Brons + Cirkeltoezicht begeleidt de zelfevaluatiesessie. Na afloop levert Cirkeltoezicht een feedback rapport op. Bestuur of RvT werken op basis hiervan de zelfevaluatie verder uit.

Uw investering:
Zelfevaluatie variant- Zilver: 
€ 3.575 exclusief 21% BTW.

Goud

Variant Zilver + Cirkeltoezicht woont voorafgaand aan de zelfevaluatie een bestuursvergadering bij. Hierbij wordt vooral gelet op de interactie en onderlinge communicatie. Dit levert input voor de stellingen tijdens de zelfevaluatie. E.e.a. is aanvullend op de individueel ingevulde vragenlijsten van de bestuurs-, of RvT-leden .

Uw Investering:
Zelfevaluatie variant- Goud:
€ 4.195 exclusief 21% BTW.

Heb je interesse? Of zijn er nog vragen? Je kunt ons bereiken via het volgende e-mailadres: info@cirkeltoezicht.nl

Of telefonisch:

Tessa Augustijn:           06-11071098

Astrid van der Starre:  06-24251869