Begeleiding bij de zelfevaluatie

Sinds de invoeringen van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in 2021 is het nog belangrijker geworden om heldere scheidslijnen te hebben tussen het besturen van de organisatie en het toezicht houden.

In een aantal governance codes is het jaarlijks houden van een zelfevaluatie voorgeschreven. Tijdens zo’n zelfevaluatie gaat het niet om de uitvoering van de werkzaamheden maar om het functioneren en het samenspel van de Raad van Toezicht onderling. Daarnaast wordt ook stilgestaan bij de verhouding tussen RvT en het dagelijks bestuur en de uitvoerende organisatie.

Diezelfde governance codes schrijven verplicht voor om de zelfevaluatie eens per 3 jaar onder externe begeleiding te houden. Het is dus niet vrijblijvend maar een harde eis.

Waar heb je het dan over tijdens zo’n zelfevaluatie?

  • Is er onderscheid tussen uitvoerend bestuur en toezicht houden?
  • Is de samenstelling toereikend voor de uitdagingen waar de organisatie voor staat?
  • Hoe zit het met het rooster van aftreden?
  • Op welke manier zou er sprake kunnen zijn van belangenverstrengeling? En hoe gaan we hiermee om?

Nadat de zelfevaluatie is gedaan, rapporteert de RvT hierover in het jaarverslag.

Wat zijn dan de voordelen?

  • Je houdt elkaar scherp.
  • Er ontstaat een gemeenschappelijke opvatting over wat goed toezicht is.
  • Ingesleten patronen in het besturen en toezichthouder komen minder voor.
  • Verbeterpunten worden bepaald en werkelijk opgepakt.

Dat alles leidt tot een verdere professionalisering van de organisatie en haar bestuur.

Cirkeltoezicht biedt hulp bij het doen van deze zelfevaluatie

Onder de leden van de RvT en de bestuurder wordt een vragenlijst uitgezet. De antwoorden van deze lijst zorgen voor input voor de zelfevaluatie. Cirkeltoezicht begeleidt de zelfevaluatie. Dat kan op locatie of online.

Wij verzorgen de verslaglegging van de belangrijkste bevindingen op hoofdlijnen. De RvT maakt aan de hand van de bevindingen een plan van aanpak voor de komende periode. Is dit plan van aanpak opgesteld en met Cirkeltoezicht gedeeld, dan ontvangt de organisatie het Goed Besturen Certificaat.

Investering

De investering hiervoor bedraagt € 1.999,- excl. BTW als uw organisatie zich dit jaar nog bij Cirkeltoezicht meldt. Dat kan via een email naar info@cirkeltoezicht.nl of telefonisch met
Astrid: 06 – 2425 1869 of
Tessa: 06 – 1107 1098.