Home

Als bestuur of Raad van Toezicht van een maatschappelijke organisatie komt er nogal wat op je af:

  • Welke risico’s zijn er voor de organisatie? Hoe maak je die binnen de organisatie bespreekbaar?
  • En welke risico’s zijn er voor de bestuurder persoonlijk?
  • Het toepassen van een Governance Code (bijvoorbeeld de Governance Code Cultuur); hoe doe je dat?
  • Het aansturen van de directeur-bestuurder of coördinator; wat kun je wel en niet doen? En waar liggen grenzen waar niet overheen gegaan moet of mag worden?
  • Hoe kun je besturen en ondernemend zijn zo invullen dat het je organisatie ten goede komt?
  • Hoe ga je om met belangenverstrengeling?
  • Wat als de onderlinge verhoudingen niet (meer) zo goed zijn?
  • Hoe stel je een goed rooster van aftreden op?
  • Welke vergoeding of bezoldiging is passend bij jouw organisatie?
  • Hoe verbeter je de professionaliteit binnen het bestuur/Raad van Toezicht? Ook gezien de toenemende wet- en regelgeving.

Stichting Cirkeltoezicht zet zich in voor beter bestuur en toezicht bij maatschappelijke organisaties!
Wij helpen raden van toezicht en besturen van maatschappelijke instellingen bij alle vraagstukken die te maken hebben met besturen.
Dat doen we door het verzorgen van trainingen, workshops en het begeleiden van besturen en Raden van Toezicht.