Zelfevaluatie: Hoe lang zit ik hier al?

Ik als bestuurder

In deze serie vertellen wij over de zelfevaluatie van Raden van Toezicht en besturen – het reflectiemoment – die plaats hebben gevonden onder begeleiding van Cirkeltoezicht. Uiteraard is iedere casus geanonimiseerd en zijn de namen fictief.

Deel 2: Mijn rol als bestuurder / toezichthouder: hoe lang zit ik hier al?

Gerard legt de kaart ‘Ik als bestuurder / toezichthouder: Hoe lang zit ik hier al’ op tafel en leest de tekst van de kaart voor. Johan kijkt naar Gerard: “Dat is een mooie kaart voor een bestuur in het bedrijfsleven, de bankensector of in ziekenhuizen. Daar word je dik betaald voor een bestuursfunctie. Bij ons in het museum is dat niet aan de orde. Hoeveel tijd en energie wij in onze organisatie investeren, daar begint de jeugd niet meer aan.” “En onze kennis? Die is opgebouwd in 27 jaar! Dat leren ze tegenwoordig niet meer op school!” Willemijn kijkt bedachtzaam. “Wat staat er eigenlijk over onze zittingsduur in onze statuten?” Gerard zucht en denkt daar heb je Willemijn weer met haar statuten!

Theorie versus praktijk

Omdat Willemijn met enige regelmaat naar de statuten verwijst liggen de statuten in de stapel papier op de hoek van het bureau van Gerard. “Ik pak de statuten er wel even bij” bromt hij. Willemijn heeft de statuten er inmiddels op haar iPad bij gepakt. “Artikel 3 lid 4C. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. En kunnen daarna terstond opnieuw herbenoemd worden. Het is dus nog erger dan ik dacht. Wij kunnen onbeperkt opnieuw worden benoemd. Op basis van welke gronden doen we dat dan?”

Comfortzone

Willemijn denkt aan de leergang effectief leiderschap die zij recentelijk gevolgd heeft. Ze dwingt zichzelf uit haar comfortzone te stappen. Streng kijkt ze haar medebestuursleden aan en stelt het volgende voor: “Laten wij er nu eens van uitgaan dat er een breed aanbod is van nieuwe bestuursleden; er is geen beperking. Laten we allemaal eens een reden noemen waarom we nog een periode willen besturen. En daarbij moeten we dan bedenken wat wij als bestuurder voor toegevoegde waarde hebben en brengen voor onze organisatie.”

Toegevoegde waarde

Gerard neemt een slok koffie: “Tsja, als ik alleen al kijk naar het zorgen voor de continuïteit van ons museum. Dat dwingt ons wel verder te denken en te werken aan onze opvolging. Op dit moment besteed ik meer dan vier dagen per week aan onze prachtige organisatie. En met plezier hoor! Maar een keer tijd krijgen voor andere hobby’s zou ik eerlijk gezegd niet erg vinden.”
Johan valt hem bij: “En nieuwe bestuursleden hebben een eigen vrienden- en kennissenkring. Hoe mooi zou het zijn wanneer zij hun vrienden en kennissen hier brengen?”

Extra input

Willemijn pakt de envelop met het logo van St. Cirkeltoezicht die op tafel ligt. “Laten we eens kijken wat er voor aandachtspunten uit de vragenlijst naar voren zijn gekomen. De aandachtsvragen zullen ons vast nog wel verder helpen.” Willemijn opent de envelop en leest voor: “Wat verstaat het bestuur onder technische innovatie en welke mogelijkheden ziet het bestuur voor de eigen organisatie?”

Onze tip
Het
bestuur is verantwoordelijk voor de eigen samenstelling: het waarborgt deskundigheid, diversiteit en onafhankelijk. Herbenoeming vindt plaats na duidelijke overweging. Daarbij wordt ook gelet op actuele omstandigheden.

Meer weten?

Stichting Cirkeltoezicht helpt organisaties een gedegen zelfanalyse uit te voeren. Ter voorbereiding wordt een individuele vragenlijst uitgezet onder de leden van de Raad van Toezicht (RvT) en de bestuurder. Ook de voorzitter van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging vult een vragenlijst in. Aan de hand van de input van alle betrokkenen geeft Cirkeltoezicht de RvT vier kaarten mee. Met deze kaarten wordt de zelfevaluatie uitgevoerd. De zelfevaluatie vindt plaats met of zonder procesbegeleider tijdens het reflectiemoment. Het is aan de RvT om hier een keuze in te maken. In ieder geval worden tips en spelregels meegegeven voor een zorgvuldig en opbouwend reflectiemoment.

Interesse? Neem contact met ons op via het e-mail adres: info@cirkeltoezicht.nl of telefonisch:
Tessa: 06-11071098 of Astrid: 06-24251869.

Written By

De Financiële vrouw van de Culturele Sector Specialist in Control en Kwaliteit, en met een passie voor Besturen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.