Handreiking functioneringsgesprek directeur/bestuurder

Waarom?

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het functioneren van de directeur/bestuurder. Het voeren van een jaarlijks functioneringsgesprek met de directeur maakt onderdeel uit van de bestuurlijke en toezichthoudende jaarcyclus.

 

Hoe pak je dit aan?

Hoe pak je dat nou goed aan, het houden van een functioneringsgesprek? En met welke uitdagingen moet ook nog extra rekening gehouden worden?

De Handreiking

Een goed begin is het halve werk. Om het gesprek voor te bereiden heeft Cirkeltoezicht een Handreiking voor het houden van het functioneringsgesprek met de directeur-bestuurder opgesteld. 

De Handreiking gaat in op de volgende onderdelen van het gesprek: 

  • Structuur 
  • Gesprekstechniek
  • De inhoud
  • Afronding 
  • Opvolging. 

Dat alles zal tot een verdere professionalisering leiden van de organisatie en haar bestuur.

Doel

Het uiteindelijke doel van de handreiking is te komen tot een volwaardig functioneringsgesprek met de directeur-bestuurder. Want, zijn de gemaakte afspraken wel nagekomen? Hoe staat het met de dienstverlening en bedrijfsvoering? Uiteraard worden actuele thema’s ook besproken. En, het gesprek krijgt concrete opvolging.

Besturen van maatschappelijke organisatie met een coördinator of dagelijks bestuurder kunnen deze handreiking ook gebruiken.

Investering

De Handreiking van het functioneringsgesprek met de directeur-bestuurder is te verkrijgen voor € 39,95. Dit is exclusief 21% BTW.

Bestellen

De Handreiking kun je bestellen door het zenden van een e-mail aan info@cirkeltoezicht.nl. Na ontvangst van de betaling verzenden wij de Handreiking per mail. De bijdrage komt ten goede aan het platform Cirkeltoezicht dat bestuurlijke kennis deelt.

Betalen kan ook via deze button:

Stuur ons wel een mail met de naam van jouw organisatie zodat wij de Handreiking kunnen mailen. Wil je een factuur ontvangen op naam van de organisatie? Vermeld dit in de mail.