Stichting Cirkeltoezicht

Uw vraagbaak voor besturen van maatschappelijke organisaties

Met welke vormen van duurzaamheid heb je als bestuur te maken?

Duurzaamheid is een onderwerp dat de laatste jaren steeds belangrijker is geworden. Ook binnen het bestuur van een organisatie speelt duurzaamheid een grote rol. Er zijn verschillende vormen van duurzaamheid waar het bestuur mee te maken heeft en waar zij verantwoordelijkheid voor dragen. In dit blog zullen we enkele van deze vormen bespreken.

Milieuduurzaamheid

Dit is waarschijnlijk de meest bekende vorm van duurzaamheid. Het bestuur zorgt ervoor dat de organisatie zo min mogelijk schade toebrengt aan het milieu. Door onder andere het verminderen van de CO2-uitstoot, het gebruik van duurzame energiebronnen en het minimaliseren van afvalproductie kan dit worden bereikt.

Sociale duurzaamheid

Naast het milieu is het bestuur ook verantwoordelijk voor het welzijn van de medewerkers en de gemeenschap waarin de organisatie opereert. Als er aandacht wordt besteed aan de arbeidsomstandigheden, eerlijke lonen en gelijke kansen voor alle medewerkers spreek je van sociale duurzaamheid. Daarnaast kan het bestuur ook bijdragen aan de lokale gemeenschap door middel van maatschappelijke projecten en het ondersteunen van goede doelen.

Economische duurzaamheid

Een organisatie kan alleen duurzaam zijn als zij ook economisch gezond is. Het bestuur moet ervoor zorgen dat er een evenwichtige financiële situatie is en dat de organisatie op de lange termijn kan blijven bestaan. Dit betekent dat er aandacht moet worden besteed aan zowel de korte als de lange termijn doelstellingen. En dat er strategische beslissingen moeten worden genomen om de financiële stabiliteit te waarborgen.

Culturele duurzaamheid

Deze vorm van duurzaamheid heeft betrekking op het behoud van cultureel erfgoed en het respecteren van verschillende culturen en tradities. Het bestuur moet ervoor zorgen dat de organisatie zich bewust is van de culturele diversiteit en dat er ruimte is voor inclusiviteit en gelijkheid.

Technologische duurzaamheid

Tot slot speelt technologie een steeds grotere rol in duurzaamheid. Het bestuur moet ervoor zorgen dat de organisatie gebruik maakt van de nieuwste technologieën om processen efficiënter en duurzamer te maken. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat er geïnvesteerd wordt in duurzame energieopwekking, het implementeren van slimme systemen voor energiebeheer of het gebruik van duurzame materialen in de productieprocessen.

Het bestuur staat voor de uitdaging om al deze verschillende vormen van duurzaamheid in balans te brengen en te integreren in de bedrijfsvoering. Dit vereist een strategische aanpak en betrokkenheid van alle stakeholders. Door duurzaamheid te omarmen en te integreren in de bedrijfscultuur, kan het bestuur een positieve impact hebben op zowel het milieu, de medewerkers, de gemeenschap en de economie.

Als je hierover vragen hebt dan staan we je graag terzijde met advies. Je kunt hiervoor altijd een mailtje sturen naar info@cirkeltoezicht.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op!

Delen via:

Astrid van der Starre

De Financiële vrouw van de Culturele Sector
Specialist in Control en Kwaliteit, en met een passie voor Besturen.
© 2024 Stichting Cirkeltoezicht