Stichting Cirkeltoezicht

Uw vraagbaak voor besturen van maatschappelijke organisaties

Aanbod

Om besturen te professionaliseren én te vergemakkelijken heeft Cirkeltoezicht Handreikingen opgesteld.

Handreikingen:

  • Vragenlijst voor de zelfevaluatie van het bestuur/RvT
  • Handreiking voor het functioneringsgesprek met de directeur/bestuurder
  • Handreiking Diversiteit en Inclusie

De gevraagde bijdrage voor de diverse handreikingen komen ten gunste van het Platform Cirkeltoezicht. Hét Platform waar kennis wordt gedeeld over besturen.

Heb jij ideeën voor een handreiking? Wij horen het graag!

Mail jouw idee naar: info@cirkeltoezicht.nl

© 2024 Stichting Cirkeltoezicht