Stichting Cirkeltoezicht

Uw vraagbaak voor besturen van maatschappelijke organisaties

Impact van communicatie voor Goed Bestuur

“Mensen een stap verder helpen in hun communicatie is het mooiste wat er is!” 

De samenwerking tussen Dikscommuniceert en Stichting Cirkeltoezicht dateert al van 2016. We delen een gezamenlijke doelgroep en missie: heldere communicatie, open en eerlijk, en respectvol naar jezelf en de ander. Met impact en oog voor de connectie. Want heldere communicatie is een voorwaarde voor Goed Bestuur. 

Daarom biedt Dikscommuniceert in samenwerking met Stichting Cirkeltoezicht een module ‘Impact van communicatie als voorwaarde voor Goed Bestuur’ aan, die zich richt op het meer impact meegeven aan en effectiever maken van jouw persoonlijke communicatie. Deze module focust op de inbreng van casuïstiek van de deelnemers en kan geheel naar eigen wens worden ingevuld. De focus ligt op het oefenen van gesprekstechnieken en -vaardigheden met behulp van een trainingsacteur, waardoor we een praktische vertaalslag maken van communicatiedilemma’s op de werkvloer.
Dat kan bijvoorbeeld gaan over: 

  • Het aanspreken op ongewenst gedrag
  • Het voeren van een lastig gesprek en het geven van feedback 
  • Jezelf op een overtuigende manier positioneren aan tafel
  • Inspireren en motiveren van een team
  • Hoe bereid ik me voor op een sollicitatie of een assessment? 

Deze maatwerkmodule kan op verzoek worden toegevoegd aan de Leergang Beter Besturen, de Dilemma-workshop of de Krachtenveldanalyse. Maar ze kan ook apart als workshop worden geboekt en . Individuele begeleiding op bovenstaande elementen behoort ook tot de mogelijkheden. 

Bovengenoemde module is geschikt voor maximaal 6 deelnemers per keer en beslaat een middag of een ochtend (3 à 4 uur). Op inhoud en doel kan er volledig maatwerk worden geleverd. De kosten bedragen 125 euro per persoon.
Wil je meer weten over het inzetten van een trainingsacteur om jouw communicatiedoelen te bereiken? Neem dan gerust contact op met Stichting Cirkeltoezicht, of met Dikscommuniceert.  

© 2024 Stichting Cirkeltoezicht