Welk wettelijk kader…?

Burgerlijk WetbboekNederland kent de grootste non-profitsector ter wereld. In de non-profit sector zijn meer dan 650.000 fulltime banen te vinden. Een fulltime functie kan worden vervuld door meerdere (betaalde) medewerkers maar ook vrijwilligers hebben een grote rol in de non-profitsector. De omvang is dus enorm.

Al enkele jaren maakt de overheid een aanzienlijke terugtrekkende beweging in deze sector. De afgelopen 25 jaar zijn veel verantwoordelijkheden overgedragen aan zelfstandige organisaties in de sectoren onderwijs, woningcorporaties, ziekenhuizen en bibliotheken. Deze beweging wordt ook wel decentralisatie genoemd.

Met deze decentralisatie worden, zoals gezegd, steeds meer bevoegdheden belegd bij zelfstandige rechtspersonen. Voor deze organisaties, die grotendeels worden gefinancierd met overheidsgeld, ontbreekt in veel gevallen het zogenaamde wettelijk kader voor de inrichting van de governance en daarmee het toezicht.

Bij gemeenten voorziet de Gemeentewet (=het wettelijk kader) in het toezicht, controle door gemeenteraad, openbaarheid van bestuur, de rekenkamer, de mogelijkheid van inspraak en bezwaar van burgers.

Het Burgerlijk Wetboek kent als orgaan van een stichting enkel het bestuur. Hoe organiseer je bij het ontbreken van een wettelijk kader de spelregels van verantwoordelijkheden, bevoegdheden en de plicht om te verantwoorden? Hoe voorkom je dat het bestuur alle vrijheid krijgt?
Dit organiseer je door intern toezicht middels het aanstellen van een raad van toezicht. De spelregels voor het samenspel tussen de raad van toezicht en de directeur-bestuurder spreek je met elkaar af en leg je vast in de statuten van de organisatie.

Bij het ontbreken van een wettelijk kader zijn binnen diverse branches governance codes ontwikkeld. Een voorbeeld is de Code Governance Cultuur. Het doel van de code is zorgen voor behoorlijk bestuur.

Maar ben je er dan als raad van toezicht? Met deze Code in de hand, creëer je dan goed toezicht?

Cirkeltoezicht richt zich specifiek op stichtingen waarbij de governance niet is beschreven in de wet met een besturingsmodel met een raad van toezicht en directeur-bestuurder.

Wij faciliteren het gesprek dat nodig is om de spelregels te bepalen, en vooral ook na te leven. Ons doel is u te helpen bij het realiseren van de maatschappelijke doelen van uw stichting.

Wij nodigen u uit

Start uw governancecyclus bij ons  met de workshop: “Raad van Toezicht, waar bent u van?” Wij nodigen de leden van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder uit met elkaar in gesprek te gaan. Wat zijn de formele bespreekpunten en wat de informele te delen items. Wie stelt de vergaderagenda op? Wat agendeer je wel en wat agendeer je niet?

Written By Astrid van der Starre

De Financiële vrouw van de Culturele Sector Specialist in Control en Kwaliteit, en met een passie voor Besturen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.