Mathilde Stam

Daarnaast is Mathilde voorzitter van de Stuurgroep Financieel Café, in Ermelo, Lid van de Raad van Toezicht Maatschappelijke dienstverlening Flevoland, voorzitter van de Werkgroep Positief Samenwerken in Ermelo en docent aan de Universiteit Leven Lang Leren (U3L). Welkom, Mathilde, je begrijpt dat wij een vrouw met een dergelijk CV als rolmodel zien! “Dank je! Maar, […]

Read More

Een jaarverslag met bericht van het bestuur of Raad van Toezicht: 10 tips!

10 onderwerpen om mee te nemen in het jaarbericht van het bestuur of Raad van Toezicht (RvT) Binnenkort is het tijd om het jaarverslag op te stellen. Governance Codes schrijven voor dat ook de voorzitter van de Raad van Toezicht of het bestuur een verslag schrijft van wat er in het verslagjaar op de agenda heeft […]

Read More

Continuïteitsrisico’s

Iedere organisatie heeft te maken met continuïteitsrisico’s. Het is belangrijk als bestuur minimaal jaarlijks stil te staan bij deze risico’s. Je kunt dit onderdeel uit laten maken van de jaarlijkse zelfevaluatie van het bestuur. Met elkaar inventariseer je de risico’s. Neem alles mee. Sluit aan de voorkant niets uit. Zo kun je als bestuur input vragen van […]

Read More

De kunst van het voorzitten

Waar denk je dat in organisaties de meeste klachten over te horen zijn? Vergaderingen! Veel van onze tijd wordt erdoor verspild. Ook bij vergaderingen van besturen en Raden van Toezicht kan vaak nog wel het een en ander aan effectiviteit worden verbeterd. In dit blog tips om tot betere vergaderingen te komen. Voorbereiding Veel slechte […]

Read More

De werkgroep als vluchtheuvel

In onze praktijk hebben we vooral te maken met maatschappelijke organisatie die zich inzetten voor kunst & cultuur, welzijn, etc. Wat deze organisaties met elkaar gemeen hebben is dat ze veelal bestaan uit mensen die zeer gedreven zijn op de inhoud. Als het gaat om goed besturen wil dat nog wel eens met elkaar bijten. […]

Read More

Anky Romeijnders

In onze zoektocht naar vrouwelijke bestuurders en rolmodellen, waar we ook zochten naar een grotere diversiteit bij raden van toezicht en binnen besturen, zijn wij op zoek gegaan in ons eigen netwerk. Eén van de vrouwen die door ons als rolmodel wordt gezien, is Anky Romeijnders. Anky is momenteel lid College van Bestuur (CvB) van […]

Read More

Miranda van der Nat

In onze zoektocht naar bestuurders en rolmodellen voor een grotere diversiteit bij Raden van Toezicht en binnen besturen zijn wij op zoek gegaan in ons eigen netwerk. Een van de vrouwen die door ons als rolmodel wordt gezien, is Miranda van der Nat. Miranda is 48 jaar en woont met haar dochter en partner in […]

Read More