Stichting Cirkeltoezicht

Uw vraagbaak voor besturen van maatschappelijke organisaties

Zelfevaluatie - blogs

Sinds de invoeringen van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in 2021 is het nog belangrijker geworden om heldere scheidslijnen te hebben tussen het besturen van de organisatie en het toezicht houden.

In een aantal governance codes is het jaarlijks houden van een zelfevaluatie voorgeschreven. Tijdens zo'n zelfevaluatie gaat het niet om de uitvoering van de werkzaamheden maar om het functioneren en het samenspel van de Raad van Toezicht onderling. Daarnaast wordt ook stilgestaan bij de verhouding tussen RvT en het dagelijks bestuur en de uitvoerende organisatie.

In onderstaande bijdragen gaan we in op zelfevaluatie.

 

© 2024 Stichting Cirkeltoezicht