Stichting Cirkeltoezicht

Uw vraagbaak voor besturen van maatschappelijke organisaties

Toepassing Governance - blogs

In deze blogs gaan we nader hierop in.

De rol van de Secretaris

De functie van secretaris is binnen een bestuur en Raad van Toezicht een belangrijke functie. Meestal is zij of hij verantwoordelijk voor de verslaglegging van de besluiten die genomen zijn…
Lees verder....
© 2024 Stichting Cirkeltoezicht