De Dubbelzijdige Munt van Kunstmatige Intelligentie in Bestuurskwesties

Kunstmatige intelligentie (AI) heeft de potentie om onze samenleving radicaal te veranderen. Het heeft ook de mogelijkheid om bestuursprocessen te verbeteren en efficiënter te maken. Echter, zoals bij elke nieuwe technologie, zijn er voor- en nadelen die moeten worden afgewogen. In deze blog bespreken we de voor- en nadelen van AI voor een bestuur om […]

Read More

Met welke vormen van duurzaamheid heb je als bestuur te maken?

  Duurzaamheid is een onderwerp dat de laatste jaren steeds belangrijker is geworden. Ook binnen het bestuur van een organisatie speelt duurzaamheid een grote rol. Er zijn verschillende vormen van duurzaamheid waar het bestuur mee te maken heeft en waar zij verantwoordelijkheid voor dragen. In dit blog zullen we enkele van deze vormen bespreken. Milieuduurzaamheid […]

Read More

Mathilde Stam

Daarnaast is Mathilde voorzitter van de Stuurgroep Financieel Café, in Ermelo, Lid van de Raad van Toezicht Maatschappelijke dienstverlening Flevoland, voorzitter van de Werkgroep Positief Samenwerken in Ermelo en docent aan de Universiteit Leven Lang Leren (U3L). Welkom, Mathilde, je begrijpt dat wij een vrouw met een dergelijk CV als rolmodel zien! “Dank je! Maar, […]

Read More

Een jaarverslag met bericht van het bestuur of Raad van Toezicht: 10 tips!

10 onderwerpen om mee te nemen in het jaarbericht van het bestuur of Raad van Toezicht (RvT) Binnenkort is het tijd om het jaarverslag op te stellen. Governance Codes schrijven voor dat ook de voorzitter van de Raad van Toezicht of het bestuur een verslag schrijft van wat er in het verslagjaar op de agenda heeft […]

Read More

Besturen en explosieve prijsstijgingen

Besturen en explosieve prijsstijgingen De kranten staan er bol van! Explosieve prijsstijgingen en koopkrachtdaling! Wat betekent dit voor jouw organisatie, deze explosieve prijsstijgingen? En wat kun je eraan doen als bestuurder? Vraag jij je dit ook af? Wij geven een aantal tips. De eerste stap is om niet direct mee te gaan in alle emoties maar […]

Read More

De UBO-registratie (met 4 tips)

UBO-registratie; waar staat het ook alweer voor UBO? UBO(’s) staat voor Ultimate Beneficial Owner(s). Het gaat over de mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van, of zeggenschap hebben over een organisatie. Sinds 27 maart 2022 is het voor ruim 1,5 miljoen organisaties verplicht om hun UBO’s ingeschreven te hebben in het UBO-register. Sinds 27 september 2020 zijn ondernemingen – waaronder ook verenigingen en stichtingen – verplicht om eigenaren of personen die zeggenschap hebben […]

Read More

Chantal Kradolfer

In onze zoektocht naar rolmodellen voor een grotere diversiteit bij Raden van Toezicht en binnen besturen, zijn wij op zoek gegaan in ons eigen netwerk. Een van de vrouwen die door ons als rolmodel wordt gezien, is Chantal Kradolfer. Chantal is 37 jaar en woont met haar vriend en hond in Spijkenisse. Chantal is sinds […]

Read More

Fraude en corruptie in jouw organisatie?

Recentelijk wees een accountant ons erop dat ‘Fraude en corruptie’ hét thema wordt van de accountantscontrole van komend jaar. Fraude en corruptie? In onze maatschappelijke organisatie? Wat klinkt dat zwaar! “Dat is hier niet aan de orde”, is meestal de eerste reactie van de directeur-bestuurder. Maar laten we het onderwerp eens wat rustiger bekijken. Waar […]

Read More

Stefanie Hoogland

Wij gingen op zoek naar inspirerende vrouwelijke bestuurders en rolmodellen voor de nieuwe generatie bestuurders. Lees hier het interview met Stefanie Hoogland.

Read More

Continuïteitsrisico’s

Iedere organisatie heeft te maken met continuïteitsrisico’s. Het is belangrijk als bestuur minimaal jaarlijks stil te staan bij deze risico’s. Je kunt dit onderdeel uit laten maken van de jaarlijkse zelfevaluatie van het bestuur. Met elkaar inventariseer je de risico’s. Neem alles mee. Sluit aan de voorkant niets uit. Zo kun je als bestuur input vragen van […]

Read More