Vacatures Raad van Toezicht – Slagwerk Den Haag

Tessa Augustijn 12 apr , 2021
Credit Gerrit Schreurs

Slagwerk Den Haag is een dynamisch, innovatief slagwerk-collectief met een diverse podiumkunstpraktijk. Het collectief is evenzeer thuis in het Amsterdamse Concertgebouw als in clubs als De School. In festivaltermen: Slagwerk Den Haag is zowel te beluisteren tijdens Holland Festival, als op Oerol en op Lowlands. In onze podiumproducties staat versgecomponeerde muziek, geluid van nu, centraal.
Met gemiddeld 150 concerten/voorstellingen per jaar in Nederland en daarbuiten bespeelden we in de periode 17/20 een publiek van ruim 165.000 bezoekers.

Raad van Toezicht – samenstelling & taken

De RvT bestaat thans uit drie leden. De Raad van Toezicht is, conform de statuten en een Raad van Toezicht-reglement, belast met toezicht en controle op het bestuur en toetsing van de besluitvorming. Naast hun controlerende taak staan de leden van de Raad bestuurders als klankbord terzijde. De Raad van Toezicht vergadert circa vier keer per jaar. De leden ontvangen een reiskostenvergoeding. De Raad van Toezicht kent een evenwichtige, diverse samenstelling.

De Governance Code Cultuur, Code Diversiteit & Inclusie en Fair Practice Code vormen leidraad voor toezicht en verantwoording binnen de Stichting Slagwerk Den Haag.

De Raad streeft naar kennis en ervaring met betrekking tot verschillende voor Slagwerk Den Haag relevante terreinen waaronder toezicht en governance, financiën en juridische kennis, digitale industrie, diversiteit & inclusie en sponsorwerving.
De leden hebben affiniteit met innovatieve podiumkunst en beschikken over ervaring en mogelijk een netwerk op relevante terreinen.

Vacature

Slagwerk Den Haag is per direct op zoek naar twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht. Het gaat om een financieel toezichthouder en een lid dat beschikt over kennis en ervaring op het gebied van creatieve en/of digitale industrie. Aanvullende ervaring op een van de andere hierboven genoemde gebieden is een pré. Bij gelijke geschiktheid genieten die kandidaten de voorkeur die met hun benoeming bijdragen aan de diversiteit en inclusiviteit van de raad van toezicht.

Een volledige profielschets staat hier online.

Aspirant-lid

Naast vacatures voor twee nieuwe leden is er ook een vacature voor een aspirant-lid. Deze positie (duur: 1 jaar) staat open voor een kandidaat die aan de profielschets voldoet, maar nog niet over toezichthouderservaring beschikt. Denk bijv. aan een student of young-professional.
Een aspirant-lid woont een jaar de vergaderingen bij, bezoekt enkele concerten/voorstellingen en wordt gecoached in toezichthouderschap. Na een jaar vindt een evaluatie plaats en wordt besloten tot eventueel volwaardig lidmaatschap.

Reageren

Stuur voor 3 mei 2021 een korte motivatiebrief en curriculum vitae naar Paul Nap, voorzitter a.i., via paul@lachard.com. Voor vragen kan contact op worden genomen met Paul Nap via 06-233 688 45 of met Noor van Gils (lid) via 06-573 165 48.

Procedure

Geïnteresseerde kandidaten worden na een eerste selectie uitgenodigd voor een gesprek met de Raad van Toezicht op woensdagavond 12 mei 2021. Geselecteerde kandidaten worden vervolgens uitgenodigd voor een nadere kennismaking met de directie op donderdagavond 20 mei 2021. De procedure is gericht op een voordracht tot benoeming van een of meerdere nieuwe toezichthouders per 1 juni 2021.