Kijk als bestuur eens in de spiegel

Speciaal voor culturele bestuurders is de Governance Code Cultuur ontwikkeld. Deze code is een leidraad om integer en verantwoord te besturen. Met het volgen en toepassen van de code laat je als bestuurder zien dat je je op een integere en zorgvuldige wijze inzet om de maatschappelijke doelstellingen van jouw organisatie te realiseren.  De Code […]

Read More

Wie bepaalt de spelregels?

Wie bepaalt de spelregels? De trend van decentralisaties zet zich in versneld tempo voort. Steeds meer publiek-private organisaties ontstaan. Zij kenmerken zich door een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke doelstellingen van overheden en zij worden voor het grootste gedeelte gefinancierd met overheidsmiddelen. Leden voor de raad van toezicht worden geselecteerd, op basis van ervaring […]

Read More

Home

Als bestuur of Raad van Toezicht van een maatschappelijke organisatie komt er nogal wat op je af: Welke risico’s zijn er voor de organisatie? Hoe maak je die binnen de organisatie bespreekbaar? En welke risico’s zijn er voor de bestuurder persoonlijk? Het toepassen van een Governance Code (bijvoorbeeld de Governance Code Cultuur); hoe doe je […]

Read More