Een jaarverslag met bericht van het bestuur of Raad van Toezicht: 9 tips!

Binnenkort is het tijd om het jaarverslag 2020 op te stellen. In formele zin geeft het jaarverslag een getrouw beeld van de organisatie op de balansdatum en beschrijft het de ontwikkelingen in het verslagjaar. En natuurlijk worden de inhoudelijke en financiële resultaten er in gepresenteerd.

Read More