Een jaarverslag met bericht van het bestuur of Raad van Toezicht: 9 tips!

Binnenkort is het tijd om het jaarverslag 2020 op te stellen. In formele zin geeft het jaarverslag een getrouw beeld van de organisatie op de balansdatum en beschrijft het de ontwikkelingen in het verslagjaar. En natuurlijk worden de inhoudelijke en financiële resultaten er in gepresenteerd.

Read More

Vacatures voor bestuurders

Wil jij werkelijk bestuurservaring op doen? Of heb je al een functie in een Raad van Toezicht vervuld en ben je op zoek naar een nieuwe functie? Hou dan onze pagina ‘Vacatures voor bestuurders’ in de gaten. Met enige regelmaat publiceren wij vacatures van organisaties in de culturele sector en andere organisaties met een maatschappelijke doelstelling.Wil […]

Read More

Het rooster van aftreden: in 5 stappen succesvol implementeren

Een onlosmakelijk onderdeel van behoorlijk besturen is het hebben van een rooster van aftreden. Veel raden van toezicht en raden van bestuur beschikken hierover. Maar, hoe implementeer je het rooster van aftreden succesvol? 1. Statuten en reglement

Read More