De werkgroep als vluchtheuvel

In onze praktijk hebben we vooral te maken met maatschappelijke organisatie die zich inzetten voor kunst & cultuur, welzijn, etc. Wat deze organisaties met elkaar gemeen hebben is dat ze veelal bestaan uit mensen die zeer gedreven zijn op de inhoud. Als het gaat om goed besturen wil dat nog wel eens met elkaar bijten. […]

Read More

Toezichthouder wel of geen BTW-ondernemer?

Recentelijk heeft het Europese Hof een relevante uitspraak gedaan over BTW voor de toezichthouder van een maatschappelijke organisatie.  Toezichthouders van maatschappelijke organisaties ontvangen in de regel een bescheiden vergoeding voor het vervullen van hun functie. Daarnaast kunnen zij gemaakte kosten bij de organisatie declareren. In veel gevallen is de vergoeding aan te merken als een […]

Read More

De Raad van Toezicht en de AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing op alle organisaties. Vanaf deze dag geldt in heel Europa dezelfde privacywetgeving. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt vanaf dat moment niet meer. De vraag die de Raad van Toezicht zich moet stellen is: “Wat betekent dit voor onze organisatie? Voldoen wij op […]

Read More

Gastblog | Jellie Tiemersma: De Raad van Toezicht als bron van diversiteit!

Wie kent ‘m nog, de hit van Fluitsma & Van Tijn: ‘15 miljoen mensen’. De eerste zin luidt: ‘Het land van 1.000 meningen’! Het nummer dateert uit 1996 maar er is wat dat betreft nog niet veel veranderd! De wereld om ons heen bestaat niet uit één soort mensen! Met één mening! Gelukkig niet! Dat […]

Read More